Zijn mannen grappiger dan vrouwen, of toch andersom?

Niet iedereen heeft dezelfde voorkeur als het aankomt op humor. Ook wordt vaak gedacht dat mannen een ander soort humor prefereren, in vergelijking met vrouwen. Zo is er een stereotype beeld dat mannen vaak minder geremd zijn in grapjes en vaak platte en seksueel-getinte grapjes maken. Dit in tegenstelling tot vrouwen, die wat meer terughoudend zouden zijn in het maken van grapjes. Klopt dit beeld, of is dit inmiddels achterhaald? En wie zijn er nu eigenlijk grappiger? Mannen of vrouwen? Nieuw onderzoek levert bewijs. Lees je mee?

Stel je voor dat ik je nu zou vragen om een, naar jouw mening, grappig persoon uit je omgeving in gedachten te nemen. Wie zou dit dan zijn? Is het een man of een vrouw? In medialand heb je tegenwoordig zowel succesvolle mannen als vrouwen die erg grappig worden gevonden. Denk aan cabaretiers als Ronald Goedemondt en Guido Weijers, maar ook Nienke Plas en Claudia de Breij hebben de lachers op de hand. Er zullen in totaal meer mannelijke cabaretiers zijn, maar ik denk dat wij vrouwen zeker bezig zijn met een inhaalslag. Wat denk jij?

Ik zelf ken zowel hele grappige mannen als vrouwen en kan nu niet zeggen dat ik mannen grappiger vind dan vrouwen, of andersom. Soms denk ik wel dat mannen “verder kunnen gaan” dan vrouwen op het gebied van humor. Dat er van hen misschien meer geaccepteerd wordt. Mijn vriendinnen en ik kunnen iets grovere humor wel waarderen, maar ik vraag mij af of sekse niet toch een rol speelt bij de grapjes die je in sociale situaties maakt.

Er is al veel onderzoek gedaan naar humor en dan met name naar “Humor Production Ability” (HPA). Dit begrip verwijst naar een cognitieve eigenschap die aangeeft in hoeverre jij als persoon in staat bent om grappige opmerkingen te maken en in welke mate jij anderen aan het lachen kan maken.

Vanuit de seksuele selectie theorie van Darwin (1871) wordt gedacht dat mannen en vrouwen zich anders gedragen en andere voorkeuren hebben die gebaseerd zijn op investeringen in het toekomstig ouderschap. Het belangrijkste in het leven van mensen is dat we voor nageslacht zorgen en vrouwen selecteren de partner met wie zij een kindje zouden willen. Hierdoor zouden vrouwen kieskeuriger zijn dan mannen in het kiezen van een partner en zullen mannen er op hun beurt alles aan doen om in de smaak te vallen. Mannen zullen daarom vaak kiezen voor het inzetten van humor, aangezien humor door vrouwen wordt verbonden aan het hebben van een hoge intelligentie.

In recent onderzoek van Silvia en Nusbaum (2019) is een meta-analyse uitgevoerd. Dit wil zeggen dat zij hebben gekeken naar alle onderzoeken die er tot nu toe zijn gedaan op het gebied van humor in relatie tot sekse. Uit dit allesomvattende onderzoek komt naar voren dat mannen over het algemeen grappiger worden gevonden dan vrouwen. Het gaat echter maar om een klein verschil, maar het is er helaas wel. Vooral onder tijdsdruk lijken vrouwen minder grappig uit de hoek te komen.

Onderzoekers Silvia en Nusbaum (2019) geven ook verklaringen voor het gevonden resultaat. Een van de verklaringen is dus de seksuele selectie theorie van Darwin (1871) die we hierboven bespraken. Aangezien vrouwen bepalen met wie zij zich willen voortplanten, moeten mannen met elkaar de concurrentie aangaan en dus onder andere humor in de strijd gooien om de vrouw van hun dromen te veroveren! Een andere verklaring voor het gevonden resultaat zou te maken hebben met het type opdracht in het onderzoek. Zo zouden mannen over het algemeen gewoon beter zijn in korte grapjes maken, terwijl vrouwen juist beter zijn in het vertellen van anekdotes en grappige verhaaltjes.

Wat denk jij over dit onderzoek?

Liefs!